1. Anmälan och biljetter
  1. Kyrklanet är öppet för alla från 12 år och uppåt.
  2. För personer under 18 år krävs målsmans godkännande.
  3. Anmälan är ett bindande kontrakt att följa Kyrklanets regler.
  4. Varje datorplatsbiljett är giltig för en (1) person och en (1) dator under lanet.
   Med varje datorplatsbiljett ingår en begränsad yta för dator och skärm samt ett eluttag, ett nätverksuttag och en stol att sitta på.
  5. Köpt biljett återbetalas ej.
  6. Fel i elnätet eller nätverket medför ej återbetalningar. Ej heller inställda aktiviteter.

 

 1. Uppförande
  1. Deltagare måste följa anvisningar från kyrklanets personal och svenska myndigheter (även om myndigheters order strider mot kyrklanets regler).
  2. Under kyrklanet råder nolltolerans mot all form av trakasserier och mobbning.
  3. Alkohol och droger är totalförbjudet under lanet.
   Rökning (inklusive E-Cigaretter) får endast ske utomhus på anvisade platser.
  4. All form av pornografi är förbjudet. Till pornografi räknas även nakenbilder
  5. Du skall uppträda på ett schyst sätt mot ledare och andra deltagare
  6. Brott mot svea rikes lag kan leda till att berörd myndighet informeras och omedelbar förvisning från kyrkans lokaler i väntan på polis.
   Kyrklanets personal har i enlighet med polislagen rätt att arrestera förövare vid brott.
  7. Du skall slänga ditt eget skräp på angivna platser
  8. Egen högtalarutrustning får ej användas. Vill du ha ljud, använd hörlurar.

 

 1. Säkerhet
  1. Endast CE-märkt datorutrustning och mobilladdare får kopplas in i elnätet.
  2. Deltagaren är ersättningsskyldig vid ev. skador som denna orsakat
  3. Vi tar inget ansvar för din utrustning. Om något mot all förmodan skulle hända med t.ex. elnätet (överspänning spikar t.ex.).
   Det är alltså ditt ansvar att ha utrustning som skyddar mot det.

 

 1. Media

  Vi förbehåller oss rätten att under lanet fotografera, filma och använda oss av materialet i PR syfte.
  Om du av någon anledning inte får synas på film och bilder är det ditt ansvar att meddela oss.

 

 1. Övriga regler
  1. Ansvariga ledare på plats har rätten att avlägsna deltagare och klippa deltagarbanden om dessa bryter mot evenemangets regler
  2. Kyrklanet förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra gällande regler.
  3. Du har ansvar för din hälsa under ”Kyrklanet18”.
  4. Det är inte tillåtet att bedriva affärsverksamhet i kyrklanets lokaler utan arrangörens tillstånd.
   Detta gäller ej enstaka avyttring av personliga föremål.
  5. Uppsättande av reklammaterial utan kyrklanets godkännande är förbjudet.
  6. Manipulation och handhavande av annan utrustning än den egna utan ägarens tillstånd är förbjudet.